Kurs na temat prawnych aspektów swobody działalności artystycznej. Przeznaczony dla studentów prawa oraz studentów kierunków artystycznych.

Informatyka w administracji - studia zaoczne
rok akademicki 2010-2011, semestr letni
Informatyka w administracji - studia stacjonarne
rok akademicki 2010-2011, semestr letni
Technologia informacyjna - Polityka społeczna
I rok - Wydział Prawa i Administracji