Aktualności

Szkolenie BHP 2023/24 | OSH course 2023/24

by Platforma PZK -

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24 informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP będzie dostępne od 1 października 2023. Najpierw należy wejść do kursu SZKOLENIE z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL), potem należy rozwiązać test zaliczeniowy.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2023/24 that the mandatory OSH training will be available from October 2023. First, enter the OSH course - informational materials (EN) and then solve the final test.

Przysposobienie biblioteczne 2023 | Library Training 2023

by Platforma PZK -

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2023 / Library Training 2023.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu Przysposobienie Biblioteczne 2023 / Library Training 2023 student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Pełne informacje na temat szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2023/2024 w Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie Biblioteki UŁ.

Onboarding… czyli witamy Cię na pokładzie UŁ

by Paulina Puścian-Sobieska -

Studencie I roku, witamy Cię na pokładzie UŁ! Zdajemy sobie sprawę, że znalazłeś się w całkowicie nowej dla siebie sytuacji i masz mnóstwo pytań. Spokojnie, we wszystkim pomożemy.

Wśród kursów ogólnouczelnianych znajdziesz krótki przewodnik - "Onboarding… czyli witamy Cię na pokładzie UŁ", dzięki któremu poznasz nas bliżej. Ten kurs to wiedza o UŁ w pigułce – dowiesz się z niego m.in. jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, w jaki sposób ubiegać się o stypendium, a także gdzie znajdują się poszczególne budynki uczelni.

 Zapraszamy na pokład :)

 onboarding.jpg

Wejdź do przewodnika Onboarding… czyli witamy Cię na pokładzie UŁ

Wsparcie na starcie - Garść wskazówek dla studentów I roku

Prawo autorskie 2023/24 | Training course in copyright 2023/24

by Platforma PZK -

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24 informujemy, że obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2023/24 będzie dostępne od 1 października 2023.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2023/24 that the mandatory Training course in copyright 2023/24 will be available from October 2023.