Aktualności

Szkolenie BHP / OSH course 2021/22

by Piotr Cieślak (Adm) -

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22 informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP będzie dostępne od 1 października 2021. Najpierw należy wejść do kursu SZKOLENIE z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL), potem należy rozwiązać test zaliczeniowy.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2021/22 that the mandatory OSH training will be available from October 2021. First, enter the OSH course - informational materials (EN) and then solve the final test.

Przysposobienie biblioteczne 2021 / Library Training 2021

by Piotr Cieślak (Adm) -

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2021 / Library Training 2021.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu Przysposobienie Biblioteczne 2021 / Library Training 2021 student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Pełne informacje na temat szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2021/2022 w Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie Biblioteki UŁ.

Onboarding… czyli witamy Cię na pokładzie UŁ

by Paulina Puścian-Sobieska -

Studencie I roku, witamy Cię na pokładzie UŁ! Zdajemy sobie sprawę, że znalazłeś się w całkowicie nowej dla siebie sytuacji i masz mnóstwo pytań. Spokojnie, we wszystkim pomożemy.

Wśród kursów ogólnouczelnianych znajdziesz krótki przewodnik - "Onboarding… czyli witamy Cię na pokładzie UŁ", dzięki któremu poznasz nas bliżej. Ten kurs to wiedza o UŁ w pigułce – dowiesz się z niego m.in. jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, w jaki sposób ubiegać się o stypendium, a także gdzie znajdują się poszczególne budynki uczelni.

 Zapraszamy na pokład :)

 

onboarding.jpg

 

Wejdź do przewodnika Onboarding… czyli witamy Cię na pokładzie UŁ