Aktualności

Szkolenie BHP / OSH course 2019/20

 
Picture of Piotr Cieślak
Szkolenie BHP / OSH course 2019/20
by Piotr Cieślak - Saturday, 1 October 2016, 12:48 PM
 

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP będzie dostępne od 1 października 2019. Najpierw należy wejść do kursu SZKOLENIE z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL), potem należy rozwiązać test zaliczeniowy.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2019/20 that the mandatory OSH training will be available from October 2019. First, enter the OSH course - informational materials (EN) and then solve the final test.