Aktualności

Przysposobienie biblioteczne 2021 / Library Training 2021

Przysposobienie biblioteczne 2021 / Library Training 2021

by Piotr Cieślak (Adm) -
Number of replies: 0

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2021 / Library Training 2021.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu Przysposobienie Biblioteczne 2021 / Library Training 2021 student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Pełne informacje na temat szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2021/2022 w Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie Biblioteki UŁ.