Pomiń aktualności

Aktualności

Obraz Piotr Cieślak
Logowanie do Platformy e-Campus UŁ
Napisane przez: Piotr Cieślak ( środa, 12 kwiecień 2017, 22:05 )
 

Na platformie jest wykorzystywana metoda logowania za pośrednictwem CENTRALNEGO SYSTEMU LOGOWANIA.

Studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego obowiązuje nazwa użytkownika i hasło wykorzystywane podczas logowania się do systemu USOSweb.

 
Obraz Piotr Cieślak
Szkolenie BHP / OSH course 2016/17
Napisane przez: Piotr Cieślak ( piątek, 28 październik 2016, 08:40 )
 

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17 informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP będzie dostępne od października 2016. Najpierw należy wejść do kursu SZKOLENIE z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL), potem należy rozwiązać test zaliczeniowy.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2016/17 that the mandatory OSH training will be available from October 2016. First, enter the OSH course - informational materials (EN) and then solve the final test.

 
Obraz Piotr Cieślak
Przysposobienie biblioteczne 2016 / Library Training 2016
Napisane przez: Piotr Cieślak ( piątek, 28 październik 2016, 08:32 )
 

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2016/ Library Training 2016.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu Przysposobienie Biblioteczne 2016 / Library Training 2016 student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2016 r.

Pełne informacje na temat szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2016/2017 w Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie Biblioteki UŁ.