Topic outline

 • General

  BHP UŁ

 • Moduł I

  Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny kształcenia

 • Moduł II

  Warunki bezpieczeństwa i higieny kształcenia w pomieszczeniach uczelni i w terenie

 • Moduł III

  Postępowanie w razie wypadku uczestnika studiów wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy

 • Moduł IV

  Wybrane aspekty dotyczące ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

 • Moduł V

  Charakterystyka wybranych czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych
  (Obowiązuje studentów i doktorantów z wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej)

 • Zaliczenie

  Po zapoznaniu się z umieszczonymi powyżej materiałami należy przejść do rozwiązania testu zaliczeniowego (końcowego). W tym celu należy:

  1. Kliknąć na umieszczonej liście w swój Wydział.

  Zostaniesz przełączony/a do kursu z testem zaliczeniowym i poproszony/a o zalogowanie się. Nazwa użytkownika i hasło takie same jak do systemu USOSweb (warunkiem udanego logowania jest posiadanie aktywnego konta w systemie USOSweb).

  2. Wpisać klucz dostępu do kursu.

    Klucz dostępu możesz uzyskać w swoim Dziekanacie (Klucz jest inny dla każdego z Wydziałów).

  3. Rozwiązać test zaliczeniowy.

  Czas przewidziany na wykonanie testu wynosi 30 minut. Do testu można podejść maksymalnie cztery razy. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. O zaliczeniu decyduje najwyższy uzyskany wynik. Wyniki testu będzie można sprawdzić na platformie, w obszarze kursu, w zakładce "Ocena".
  W przypadku pytań merytorycznych należy kontaktować się z Inspektoratem BHP UŁ - bhp@uni.lodz.pl, tel. 42 635 42 68.

  W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem platformy zdalnego nauczania: helpdesk@uni.lodz.pl