Opis projektu

Projekt ISPY to Wielostronny Projekt Językowy powstały w ramach Kluczowego Działania 2. Jest to nowy zbiór materiałów udostępniony, aby pomóc młodzieży i dorosłym z całej Europy w nauce języka obcego. Daje on możliwość uczenia się sześciu języków (holenderskiego, angielskiego, niemieckiego, polskiego, rumuńskiego i hiszpańskiego. Gra przeznaczona jest dla szkół gimnazjalnych, liceów, szkolnictwa zawodowego oraz dorosłych. Ćwiczenia i materiał językowy rozpoczyna się na poziomie końcowego A1 i stopniowo rozwija się poprzez poziom A2 aż do wstępnego B1.

Projekt jest finansowany ze wsparcia Komisji Europejskiej (Projekt numer 511558 – LLP-1-2010-UK-KA2-KA2MP; Zgoda numer 2010-4119) i powstał w oparciu o współpracę następujących instytucji: University of Wolverhampton (Wielka Brytania), Fontys University of Applied Sciences (Holandia), Volkshochschule im Landkreis Cham (Niency), Uniwersytet Łódzki (Polska), Fundatia EuroEd (Rumunia) i University of Extremadura (Hiszpania).

Kurs językowy ISPY składa się z dziesięciu „misji” zawierających praktyczne interaktywne ćwiczenia obejmujące gramatykę, słownictwo oraz rozumienie ze słuchu (uczeń natychmiast otrzymuje informację o poprawnym lub nie wykonaniu ćwiczenia). Bazując na temacie rozgrywającej się w Łodzi (w przypadku wersji polskiej – każda wersja językowa umieszczona jest w mieście położonym w kraju nauczanego języka) akcji kontrwywiadowczej, gra dostarcza uczniom rozrywki, będąc jednocześnie doskonałym uzupełnieniem i wsparciem w procesie edukacyjnym tradycyjnego kursu językowego. Struktura gry zakłada stopniowe zwiększanie trudności zawartych w niej ćwiczeń (poczynając od poziomu końcowego A1, poprzez A2, aż do wczesnego B1). Zależnie od wyjściowego poziomu znajomości języka każda z misji może zostać zrealizowana w czasie od 45 do 60 minut (choć oczywiście dodatkowe, rozwijające i utrwalające,  proponowane w tym przewodniku ćwiczenia mogą ten czas znacząco wydłużyć, zależnie od Państwa wyboru i decyzji). Można skorzystać z zewnętrznego forum dyskusyjnego, co pozwoli rozwinąć uczniowską sprawność pisania.

ISPY jest multimedialną grą edukacyjną atrakcyjną zarówno dla nastolatków, jak i osób nieco starszych. Uczeń odgrywa  w niej rolę agenta swojego kraju uczestniczącego w akcji kontrwywiadowczej na terenie Polski (w przypadku wersji polskiej). Jego zadaniem jest pomoc w odnalezieniu skradzionych z laboratorium badawczego dokumentów oraz schwytanie złodzieja. Po otrzymaniu instrukcji, które odnajduje za każdym razem na swoim biurku (instrukcje mogą występować w języku polskim lub mogą być tłumaczone) uczeń analizuje informacje na temat podejrzanych, śledzi ich, przeprowadza z nimi rozmowy, gromadzi dowody ich winy lub niewinności. W tym samym czasie wykonuje wszystkie codzienne czynności, z jakimi każdy człowiek spotyka się w obcym kraju – melduje się w hotelu, odwiedza restaurację i zamawia dania, pyta o drogę, spaceruje po parkach i centrach handlowych, podróżuje metrem lub koleją, zwiedza atrakcje turystyczne.

W każdej z dziesięciu misji chcąc schwytać przestępcę musi wykonać określone ćwiczenia językowe rozwijające sprawność czytania, sprawność rozumienia ze słuchu, poszerzające słownictwo uczące poprawnie budować dialogi. W miarę jak uczniowie będą gromadzić coraz więcej informacji na temat podejrzanych („profile podejrzanych” są systematycznie poszerzane o nowe informacje) można wykorzystać to zainicjowania dyskusji w klasie kształcąc sprawność mówienia. Zawartość wszystkich misji (w tym ćwiczenia językowe) jest taka sama dla wszystkich sześciu nauczanych języków. Dzięki grze uczeń może ćwiczyć słownictwo oraz właściwe użycie języka w sytuacjach życia codziennego w atrakcyjny i interesujący sposób.

Gra została stworzona w środowisku Adobe Flash i może być uruchomiono jako odrębna aplikacja ona komputerze lub może być udostępniona poprzez środowisko platformy zdalnego nauczania np. takiej jak Moodle. Pozwoli to nauczycielom uzupełnić każdą z misji o własne dodatkowe materiały i ćwiczenia, które uznają za pomocne dla uczniów.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 24 listopad 2014, 13:22