Szkolenie BHP 2022/23 | OSH course 2022/23

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/23 informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP będzie dostępne od 1 października 2022. Najpierw należy wejść do kursu SZKOLENIE z BHP w UŁ - materiały szkoleniowe (PL), potem należy rozwiązać test zaliczeniowy.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2022/23 that the mandatory OSH training will be available from October 2022. First, enter the OSH course - informational materials (EN) and then solve the final test.


Prawo autorskie 2022 / Training course in copyright 2022

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/23 informujemy, że obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2022 będzie dostępne od 1 października 2022.

We inform Students beginning their studies in the academic year 2022/23 that the mandatory Training course in copyright 2022 will be available from October 2022.


Przysposobienie biblioteczne 2022 | Library Training 2022 | Бібліотечний тренінг 2022

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/23 informujemy, że na Platformie Zdalnego Kształcenia UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2022 / Library Training 2022 / Бібліотечний тренінг 2022.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Nauk Geograficznych, Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu Przysposobienie Biblioteczne 2022 / Library Training 2022 / Бібліотечний тренінг 2022 student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Pełne informacje na temat szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2022/2023 w Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie Biblioteki UŁ.


UWAGA!!! Jeśli wymagana jest samodzielna rejestracja w kursie należy użyć klucza dostępu przeznaczonego dla swojego wydziału.

Wydział Klucz
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BO49
Wydział Chemii CH57
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ES97
Wydział Filologiczny FL15
Wydział Filozoficzno-Historyczny FH42
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej FZ38
Wydział Matematyki i Informatyki MA74
Wydział Nauk Geograficznych NG83
Wydział Nauk o Wychowaniu NW74
Wydział Prawa i Administracji PA71
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych SM78
Wydział Zarządzania WZ91
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim TM39