Podstawy mykologii - kurs pomocniczy (Z-16/17)

Kurs wprowadza w zagadnienia związane z biologią grzybów oraz ich rolą w ekosystemie i w gospodarce. Zagadnienia przedstawione są w układzie systematycznym i dotyczą grzybów sprzężniowych (Zygomycota), workowych (Ascomycota), w tym zlichenizowanych (porostów) oraz podstawkowych (Basidiomycota). 

Kurs składa się z materiałów odpowiadających 1 godzinie konwersatorium, 4 ćwiczeniom 2-godzinnym oraz 4 godzinom ćwiczeń terenowych.