Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia, specjalności nauczycielskiej, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.