Platforma Grammatix - Język angielski

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu i zapisaniu się do kursu za pomocą odpowiedniego klucza dostępu.

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: BO49
 • Wydział Chemii: CH57
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: ES97
 • Wydział Filologiczny: FL15
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny: FH42
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: FZ38
 • Wydział Matematyki i Informatyki: MA74
 • Wydział Nauk Geograficznych: NG83
 • Wydział Nauk o Wychowaniu: NW74
 • Wydział Prawa i Administracji: PA71
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: SM78
 • Wydział Zarządzania: WZ91
 • Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: TM39
Platforma Grammatix - Język niemiecki

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu i zapisaniu się do kursu za pomocą odpowiedniego klucza dostępu.

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: BO49
 • Wydział Chemii: CH57
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: ES97
 • Wydział Filologiczny: FL15
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny: FH42
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: FZ38
 • Wydział Matematyki i Informatyki: MA74
 • Wydział Nauk Geograficznych: NG83
 • Wydział Nauk o Wychowaniu: NW74
 • Wydział Prawa i Administracji: PA71
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: SM78
 • Wydział Zarządzania: WZ91
 • Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: TM39
Platforma Grammatix - Język rosyjski

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu i zapisaniu się do kursu za pomocą odpowiedniego klucza dostępu.

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: BO49
 • Wydział Chemii: CH57
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: ES97
 • Wydział Filologiczny: FL15
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny: FH42
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: FZ38
 • Wydział Matematyki i Informatyki: MA74
 • Wydział Nauk Geograficznych: NG83
 • Wydział Nauk o Wychowaniu: NW74
 • Wydział Prawa i Administracji: PA71
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: SM78
 • Wydział Zarządzania: WZ91
 • Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: TM39
Platforma Grammatix - Język francuski

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu i zapisaniu się do kursu za pomocą odpowiedniego klucza dostępu.

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: BO49
 • Wydział Chemii: CH57
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: ES97
 • Wydział Filologiczny: FL15
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny: FH42
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: FZ38
 • Wydział Matematyki i Informatyki: MA74
 • Wydział Nauk Geograficznych: NG83
 • Wydział Nauk o Wychowaniu: NW74
 • Wydział Prawa i Administracji: PA71
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: SM78
 • Wydział Zarządzania: WZ91
 • Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: TM39