Szkolenia BUŁ 

Kurs Przysposobienie Biblioteczne 2017 jest przeznaczony dla studentów I-go roku i jest obowiązkowy dla studentów z wydziałów: Filologicznego, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Chemii, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Biologii i Ochrony Środowiska.  Po zapoznaniu się z umieszczonymi w kursie materiałami szkoleniowymi należy rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia szkolenia. Test zaliczeniowy należy rozwiązać do 21 grudnia 2017r.

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu i zapisaniu się do kursu - wymagany jest klucz dostępu  - informacja w Dziekanacie (należy użyć klucza przypisanego wyłącznie do swojego wydziału).

PB