Geometria

Uzupełnienie kursu tradycyjnego pod nazwą Geometria zawiera omówienie modeli przestrzeni hiperbolicznej oraz krótkie przypomnienie zagadnień dotyczących geometrii metrycznej, euklidesowej i sferycznej.