Wstęp do szkolenia

Witaj na szkoleniu BHP w Uniwersytecie Łódzkim!

Jeśli czytacie Państwo ten dokument, to znaczy, że jesteście na platformie edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie z BHP - jest ono złożone z części, które nazwaliśmy modułami.
Pierwszy z nich zawiera materiały informacyjne - tu można dowiedzieć się, co jest celem szkolenia, jakie tematy zostaną omówione, jakie zasady pracy i zaliczenia będą Państwa obowiązywać.

W kolejnych modułach znajdziecie Państwo:

 • Materiały do nauki
 • Quizy - czyli testy, które można wykonać wielokrotnie, by samodzielnie sprawdzić, czy poznało się już określone zagadnienia (warto zrobić je przed testem końcowym) - nie podlegają one ocenie.

Wstęp do szkolenia

Przed Państwem materiały do szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uniwersytet Łódzki ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić szkolenie wszystkich osób, które rozpoczynają naukę - obowiązek ten nakłada na naszą uczelnię art. 228 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 772 ze zmianami) i wydane na jego podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w UŁ oraz uczestników studiów doktoranckich jest obowiązkowe i kończy się testem zaliczeniowym. Realizowane jest w pierwszym semestrze nauki na wszystkich poziomach kształcenia. Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów. Szkolenie w dziedzinie BHP umieszczone jest w systemie USOS pod nazwą Szkolenie z bhp w Uniwersytecie Łódzkim o kodzie 0000-BHP.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie studentów i doktorantów z wybranymi zagadnieniami prawnymi z zakresu bhp i ochrony ppoż., zagrożeniami dla życia lub zdrowia, jakie mogą wystąpić w czasie zajęć i pobytu na uczelni oraz z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Sposób odbywania szkolenia

Szkolenie obywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie studencji powinni zapoznać się w trybie samokształcenia z zamieszczonymi w bieżącym kursie materiałami. Oprócz treści w postaci zwartego tekstu znajdują się tu odnośniki do Internetu (np. filmy wideo) oraz quizy do sprawdzania wiedzy.

W zależności od Wydziału studentów obowiązuje nieco inny program szkolenia:

Kurs BHP IV obejmuje moduły I - IV i jest przeznaczony dla studentów i doktorantów z wydziałów:

 • Ekonomiczno-Socjologicznego,
 • Filologicznego,
 • Filozoficzno-Historycznego,
 • Matematyki i Informatyki,
 • Nauk Geograficznych,
 • Nauk o Wychowaniu,
 • Prawa i Administracji,
 • Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
 • Zarządzania,
 • Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Kurs BHP V obejmuje moduły I - V i obowiązuje studentów i doktorantów z wydziałów:

 • Biologii i Ochrony Środowiska,
 • Chemii,
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Dla obcokrajowców utworzone zostały anglojęzyczne wersje szkolenia.

Dostęp do materiałów o których mowa powyżej jest otwarty przez cały rok bez żadnych ograniczeń czasowych i bez konieczności logowania się.

W drugim etapie studenci przystępują do testu sprawdzającego wiedzę i będącego podstawą do zaliczenia. Dostęp do testów, które także są umieszczone na platformie zdalnego nauczania odbywa się po zalogowaniu. W zależności od wydziału student powinien wybrać odpowiednio: Test_BHP_IV lub Test_BHP_V. Te kursy zawierają  test jednokrotnego wyboru. Czas przewidziany na wykonanie testu wynosi 30 minut. Do testu można podejść maksymalnie cztery razy. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. O zaliczeniu decyduje najwyższy uzyskany wynik.

Test należy wykonać w terminie wskazanym w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Łódzkim.

Wyniki testu będzie można sprawdzić na platformie, w obszarze kursu, w zakładce Ocena. Poza Państwem mają do nich dostęp osoby, które na Waszym Wydziale odpowiedzialne są za dokonanie wpisu zaliczenia szkolenia do USOS-a.

Uwaga!
Szkolenie z BHP polega na samodzielnej pracy - na platformie nie będzie nauczycieli akademickich !


W przypadku pytań merytorycznych należy kontaktować się z Inspektoratem BHP - bhp@uni.lodz.pl, tel. 42 635 42 68.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem platformy zdalnego nauczania: helpdesk@uni.lodz.pl

Last modified: Thursday, 4 October 2018, 3:53 PM