Szkolenie BHP (OSH course)

Test BHP IV 2021/22

Kurs Test BHP IV zawiera test zaliczeniowy ze szkolenia BHP i jest przeznaczony dla studentów i doktorantów z wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Matematyki i Informatyki, Zarządzania, Filozoficzno-Historycznego, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Nauk Geograficznych.

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu się i zapisaniu się do kursu - wymagany jest klucz dostępu (informacja w Dziekanacie).

Test BHP V 2021/22

Kurs Test BHP V zawiera test zaliczeniowy ze szkolenia BHP i jest przeznaczony dla studentów i doktorantów z wydziałów:Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu się i zapisaniu się do kursu - wymagany jest klucz dostępu (informacja w Dziekanacie).

Szkolenie BHP - materiały szkoleniowe

Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w UŁ oraz uczestników studiów doktoranckich. W pierwszym etapie należy zapoznać się z zawartymi w kursie materiałami. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie testu zaliczeniowego, dostępnego po zalogowaniu się.

OSH course – informational materials

The compulsory occupation safety and health (OSH) training for students commencing their study at the UL, and PhD students. At first stage, please be acquainted with the course materials. The course evaluation is based upon the outcome of a knowledge test. The access to the test is made upon logging in.