Prawo autorskie 2021

Kurs Prawo autorskie jest przeznaczony do samokształcenia dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Po zapoznaniu się z umieszczonymi w kursie materiałami szkoleniowymi należy rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu. 

Wejście do kursu jest możliwe po zalogowaniu się do platformy i zapisaniu się do kursu, wymagany jest klucz dostępu. Klucze dostępu są takie same jak w kursie BHP (należy użyć klucza przypisanego wyłącznie do swojego wydziału), dodatkowe informacje w Dziekanacie.

Training course in copyright 2021

The copyright course is shared for students of the University of Lodz to self-study. After studying the course materials you should solve the test, which is the basis for getting credit.

The entrance to the course is possible after logging on the platform and enroll to the course, the enrolment key is required. The keys are the same as in OSH course (use the key assigned to your faculty). For additional information you should contact with your Dean’s office.